Баясах трэйд компаний агуулахын барилгын хөлдөөгч камер угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.