“Орчлон сургууль”-ийн хичээлийн байрны агаар сэлгэлт болон хөргөлтийн системийн угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.