Бүргэд констракшн захиалагчтай “ӨРНӨХ ХОРООЛОЛ” хотхоны орон сууцны барилгын агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.