“NEW SUNDAY PLAZA” үйлчилгээний барилгын агаар сэлгэлт болон хөргөлтийн системийн угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.