“Нутгийн буян” компани захиалагчтай “HAPPY RESIDENCE” хотхоны орон сууцны барилгын агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.