KFC 32 тойргийн салбарын барилгын хөргөгч хөргүүр, агаар сэлгэлт, хөргөлтийн системийн угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.