Нэмэлт мэдээлэл

Улаанбаатар хотод нээлтээ хийгээд удаагүй байгаа КFC сүлжээ рестoраны хоёр дахь салбар болох 4-р хороололд нээгдэж буй КFC  smart салбар ресторан юм. Манай компани энэ төсөл дээр KFC smart тус рестoраны агааржуулалт хөргөлтийн ажлыг хариуцан ажиллаж хийж гүцэтгэлээ.