“ТЕГ” төрийн байгууллагын барилгын хөргөлт, агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.