Хан Уул дүүргийн шинэ “300 ОРТОЙ ТӨРХ ЭМНЭЛЭГ”-ийн барилгын агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын ажлыг захиалагчийн өгсөн хүсэлтийн дагуу угсарч суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.